Gala IT Future Awards 2018

null

Gala IT FUTURE AWARDS 2018 jest piatą edycją prestiżowego wydarzenia, podczas którego goście będą mieli okazję poznania przodujących firm sektora IT w Polsce i Europie, a także spotkania przedstawicieli kadry menedżerskiej oraz innych, ważnych reprezentantów otoczenia branży informatycznej.

Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody, odbędzie się 19 września 2018 roku na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie. W programie wydarzenia przewidujemy między innymi: wybór Laureatów konkursu, bankiet, losowanie nagród oraz występ znanego, polskiego wykonawcy.

Projekt, którego podjęliśmy się, jako pierwsi w Polsce, w założeniu ma pokazać stan, dynamikę i kierunki rozwoju branży, a także różnorodność, innowacyjność oraz pełne spektrum technologii informatycznych. Chcemy dać możliwość wszystkim firmom tego sektora, na wymianę wzajemnych doświadczeń oraz zaprezentowanie swoich rozwiązań elicie polskiego IT. Celem nadrzędnym całego przedsięwzięcia jest wyłonienie najbardziej kreatywnych rozwiązań, usług oraz technologii, w każdej z osiemnastu kategorii.

Konkurs Liderzy IT, to jedna z nielicznych inicjatyw w Polsce, skierowana do producentów i dystrybutorów branży informatycznej. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie dostawców, oferujących najbardziej innowacyjne i efektywne produkty, usługi oraz rozwiązania informatyczne.

Podsumowaniem i jednocześnie zwieńczeniem konkursu, jest  Wielka Gala IT Future Awards, podczas której laureaci dowiedzą się o swoim zwycięstwie, a także odbiorą statuetki i wyróżnienia za dokonane osiągnięcia. Wydarzenie będzie również branżowym podsumowaniem roku.

18:00
Uroczyste rozpoczęcie Gali

18.10
Prezentacja firm nominowanych w Konkursie

18.20
Debata Liderów Branżowych – CZY NASZE DANE RZECZYWIŚCIE SĄ BEZPIECZNIEJSZE I LEPIEJ CHRONIONE?

Tematy dyskusji:
1. Doświadczenia z wdrożenia RODO, największe wyzwania.
2. Jak wygląda bezpieczeństwo w Polskich firmach?
3. Co zmieniło RODO?
4. Największe wpadki po RODO
5. Czy są narzędzia rzeczywiście usprawniające życie z RODO?
6. Kto zyskał, kto stracił na RODO?
7. Przetwarzanie danych w chmurze – nowe wyzwania dla zarządzania ryzykiem.
8. Jak dostawcy usług chmurowych mogą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa?
9. Jak skutecznie budować świadomość bezpieczeństwa wśród pracowników i klientów?
10. Jakie mogą być skutki wystąpienia incydentu i co to oznacza dla firmy?
11. Dobre praktyki minimalizacji ryzyka przy przetwarzaniu danych.

19.15
Występ artystyczny – Asteya Dec

20.00
Bankiet i rozmowy kuluarowe

20.45
Ogłoszenie wyników Konkursu Liderzy IT 2018

22.00
Zakończenie Gali

Wykorzystaj szansę na networking z kluczowymi CIO

Podczas Gali IT Future Awards maja Państwo szansę spotkać się i porozmawiać z kluczowymi menadżerami najważniejszych firm w Polsce. To niepowtarzalna szansa na networking, wymianę doświadczeń i kontaktów w jednym miejscu, w przyjemnej atmosferze.

Kategorie konkursowe

null

Gala IT FUTURE AWARDS 2018, podczas której wręczone zostaną nagrody odbędzie się dnia 19 września 2018 r. na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.

Kapituła konkursowa

null

Podczas Gali IT Future Awards 2018 będziemy mieli przyjemność gościć jury konkursu Liderzy IT 2018. Poniżej mamy zaszczyt przybliżyć ich Osoby

 • W Agorze pracuje od 2007 roku. Początkowo na stanowisku kierownika działu Development Korporacyjny, od marca 2009 roku jest dyrektorem Pionu Technologii. Wcześniej przez 9 lat była związana zawodowo z UPC Polska, w tym przez ostatnie dwa lata jako kierownik działu Rozwoju Aplikacji. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w branży IT począwszy od programisty, kierownika zespołów deweloperskich, testowych poprzez kierownika projektów (w tym międzynarodowych) aż do stanowisk menedżerskich. Studiowała elektronikę na Politechnice Warszawskiej i zarządzanie strategiczne w Wyższej Szkole Zarządzania (Polish Open University), w której uzyskała dyplom MBA.

  Małgorzata Olszewska, Dyrektor Pionu Technologii – Agora S.A.
 • Grzegorz Dlugajczyk jest Liderem Zespołu Ryzyk Technologicznych, odpowiedzialnym za obszary: zarządzania ryzykiem informacji (IRM); ciągłości działania (BCM); zarządzania kryzysowego (CMO) oraz bezpieczeństwa fizycznego (P&PS). Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem złożonych systemów ICT oraz ochrony informacji w dużych organizacjach. Karierę zawodową rozpoczynał w jednostce administracji publicznej, gdzie przez kilka lat, z sukcesem zarządzał obszarem IT i wprowadził wiele innowacyjnych usprawnień na linii klient – IT, stosowanych po dziś. Był również odpowiedzialny za kluczowe obszary usług bezpieczeństwa danych w jednej z największych firm ubezpieczeniowych w USA. Realizował także złożone projekty dla dużej instytucji finansowej w Polsce. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, gdzie ukończył z wyróżnieniem kierunki inżynierii oprogramowania i informatykę stosowaną oraz podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe pre-MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytecie Technicznym w Brnie. Był prelegentem wielu prestiżowych, krajowych i międzynarodowych konferencji m.in.: ATSummit, TechRisk, IT Security Management, Banking Tech & Security. Od 7 lat aktywnie wspiera jednostki biznesowe i spółki ING Bank w skutecznym mitygowaniu ryzyka i wskazywaniu właściwych kierunków ochrony informacji w świetle zmian regulacyjnych oraz nowych zagrożeń. Grzegorz jest również ekspertem w tematyce CYBER SECURITY, potwierdzając to m.in. zdanymi egzaminami w domenie: CPEH – Certified Professional Ethical Hacker, CNFE – Certified Network Forensics Examiner, CVA – Certified Vulnerability Assessor, CSLO – Certified Security Leadership Officer, którego certyfikacja jest akredytowana przez National Security Agency (CNSSI-4014) oraz CISSO – Certified Information Systems Security Officer z akredytacją NSA (NSTISSI-4011, CNSSI – 4012).

  Grzegorz Długajczyk, Head of Technology Risk Team, Operational Risk Management Department, ING BANK
 • W swojej karierze zawodowej zdobywałem doświadczenie w firmach medialnych (wydawnictwa) oraz w branży samochodowej. 10 lat pracowałem dla Scanii gdzie rozwijaliśmy polskie oddziały tej międzynarodowej korporacji. Jako Kierownik ds. Infrastruktury i Helpdesku przesiąkłem standaryzacją zarówno na polu infrastruktury jak i aplikacji biznesowych. Zdobyte umiejętności jak i podejście ITIL’owe pozwoliło mi z łatwością podjąć się samodzielnego zarządzania Działem IT w Porsche Inter Auto. Od 4 lat jestem IT Manager’em w największej prywatnej sieci dealerów samochodów osobowych w Polsce która jest częścią Porsche Holding GmbH. Wraz z 8 osobowym zespołem w ciągu 2 lat dokonaliśmy wydawałoby się niemożliwej integracji 14 stacji dealerskich na płaszczyźnie infrastrukturalnej i aplikacji biznesowych. Standaryzacja wszelkich przestrzeni IT doprowadziła do kolejnych etapów takich jak rozwój obecnych narzędzi aplikacyjno-bazodanowych i standaryzacji procesów biznesowych. Najlepiej czuję się w rolach Leader’a zespołu, development/project managera, ale również guru infrastrukturalnego.
  Marcin Jarco, IT Manager - Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o.
 • W branży bezpieczeństwa od 2000 r., początkowo w sektorze technicznej i fizycznej ochrony mienia współpracowała przy projektowaniu systemów CCTV, SSWiN. Od 2006 r. związana z branżą medyczną, gdzie wspierała wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w zakresie kontroli dostępu do systemów IT. W Grupie LUX MED aktywnie uczestniczyła w transformacji zarządzania obszarem security & privacy w Pionie Informatyki i Projektów pełniąc rolę Pełnomocnika Dyrektora IT ds. bezpieczeństwa informacji w Departamencie Zarządzania IT. Posiada uprawnienia audytora wg norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1:2011. Aktualne wiceprezes Fundacji Bezpieczeństwa Informacji Polska oraz Dyrektor w ISSA Polska Stowarzyszeniu ds. Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych. Swoje pasje i zainteresowania realizuje także jako przewodnik po Warszawie, wnętrzach Zamku Królewskiego i Muzeum Króla Jana III w Wilanowie. W latach 2012-2015 prezes jednego z oddziałów Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Kontynuuje działalność społeczną w pracach Komisji Historycznej i Komisji Konkursu Warszawa w Kwiatach i zieleni, działających przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz w Warszawskim Kole Przewodników Miejskich Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
  Maria Kamińska, Manager Bezpieczeństwa Informacji - ISSA POLSKA
 • Ppłk dr inż. Bartosz Jasiul pełni funkcję kierownika Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych w Wojskowym Instytucie Łączności. Jest doktorem nauk technicznych w zakresie informatyki o specjalnościach: bezpieczeństwo systemów informatycznych, kryptologia, metody formalne. Autor licznych artykułów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego publikowanych na międzynarodowych konferencjach oraz w recenzowanych czasopismach o światowym zasięgu. Posiada 20-letnie doświadczenie w realizacji projektów badawczych i rozwojowych, zarówno krajowych oraz międzynarodowych, m.in. dla Europejskiej Agencji Obrony oraz NATO. Jest także współautorem rozwiązań kryptograficznych oraz systemów teleinformatycznych wdrożonych w Siłach Zbrojnych RP.

  ppłk dr inż. Bartosz Jasiul, Kierownik Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych - Wojskowy Instytut Łączności
 • Absolwent informatyki Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych Zarządzania Projektami w Akademii Leona Koźmińskiego oraz studiów Executive MBA w Nottingham Trent University –Wielkopolska Szkoła Biznesu. Od ponad 20 lat związany z branżą IT. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu pracą działów, departamentów, biur projektów w firmach o profilu integratorskim, telekomunikacyjnym, produkujących oprogramowanie oraz centrach usług wspólnych SSC. Na rynku zawodowym pracuje często jako Interim Manager realizujący szczególne trudne zadania o kluczowym znaczeniu dla organizacji. Kierował projektami wdrożeniowymi, integracyjnymi, transformacji IT oraz infrastrukturalnymi dla instytucji finansowych (firmy ubezpieczeniowe, banki), energetyki, instytucji państwowych, przemysłu, służb militarnych i telekomunikacji. Ma za sobą kilkadziesiąt zakończonych z sukcesem projektów informatycznych prowadzonych w kraju i za granicą, wymagających koordynacji prac wielu podwykonawców i zespołów projektowych. Biegle korzysta z tradycyjnych metodyk projektowych jak PMI/Prince2 oraz metodyk zwinnych Agile (Scrum), a także posiada szereg certyfikatów branżowych (Prince2 Practitioner, P3O, MSP, MOR, ITIL Expert, AgilePM, MS EPM, Cisco CCNA/CCND). Specjalizuje się w zarządzaniu projektami, programami i portfelami projektów wyjątkowo doceniając ,,miękkie’’ aspekty zarządzania. Ma także doświadczenie w prowadzeniu projektów business development, szczególnie w takich krajach jak Ukraina, Rosja, kraje bałtyckie. Pracował miedzy innymi dla Centralny Ośrodek Informatyki, PGE S.A., PZU S.A., Grupa ERGO, TP S.A./ORANGE, ARiMR. Jest członkiem stowarzyszenia Project Management Institute oraz Stowarzyszenia Interim Managers.

  Marcin Suchar, CIO w PMP Group
 • Członek Rady Izby Gospodarki Elektronicznej. Od 2018 r. związany z Inter Cars, gdzie rozwija strategie omnichannel B2C w segmencie motocyklowym I'M Inter Motors. Poprzednio w przez 7 lat związany z Decathlon. Swoje doświadczenie nabywał przez zarządzanie sektorem w sklepie, customer service i web marketing. Jako dyrektor e-commerce rzez 5 lat był odpowiedzialny za rozwój decathlon.pl oraz synergie kanałów sprzedaży. Główny obszar działań skupiał się na wsparciu strategii omnichannel oraz generowaniu nowego biznesu w kanałach on-line, w tym transformacji cyfrowej. Tworząc ekosystem między marką i konsumentem dzięki wykorzystaniu najnowszych trendów, technologii internetowych oraz działań w tradycyjnym kanale sprzedaży.

  Jakub Gierszyński, Dyrektor E-commerce i Marketingu - Inter Cars
 • Menedżer IT z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w projektach informatycznych realizowanych przez ostatnich kilkanaście lat. Absolwent Informatyki na Politechnice Częstochowskiej i MBA dla IT w Akademii Leona Koźmińskiego. W branży informatycznej od 16 lat, ostatnie 6 lat związany z Polpharmą gdzie odpowiada za rozwój systemów informatycznych (Workflow Management, Systemy Back Office, BI, HCM), zarządzanie procesami IT. Zainteresowania zawodowe: Machine Learning, Internet of Things, Big Data.

  Michał Kurasiński, Szef Działu ds. Rozwoju Systemów IT Grupy Polpharma
 • Dariusz Kułakowski jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, podyplomowych studiów w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń oraz Politechniki Warszawskiej. Posiada certyfikat ITIL Expert wystawiony przez EXIN (Examination Institute for Information Science). W składzie Zarządu Giełdy od września 2013 r. do chwili obecnej, odpowiedzialny za obszar IT, w tym od lipca 2014 r. do maja 2016 r. na stanowisku Wiceprezesa Zarządu. W latach 2006-2013 na stanowisku Dyrektora Generalnego ds. Technologii, odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowanie Pionu Informatyki GPW, prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych Giełdy oraz za zarządzanie projektem wdrożenia systemu UTP. Z Giełdą związany także w latach 1993-2001: na stanowisku Kierownika Zespołu Systemu Giełdowych (do 1999 r.), a następnie Zastępcy Dyrektora Działu Informatyki (do 2001 r.). W latach 2003-2006 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezesa ds. Informatyki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jednocześnie będąc Dyrektorem Departamentu Zasilania Informacyjnego i Koordynatorem Technicznym Projektu Kompleksowego Systemu Informatycznego. W latach 2001-2003 pracował w PZU S.A. na stanowisku Dyrektora Biura Integracji Informatyki. Od 18 kwietnia 2014 r. jest Prezesem Zarządu spółki GPW Benchmark S.A. a od maja 2016 r. członkiem Rady ds. stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za budowę rynku kapitałowego w Polsce.

  Dariusz Kułakowski, Członek Zarządu - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Karierę zawodową rozpoczynał w firmie doradczej Accenture, gdzie przez 10 lat realizował projekty z zakresu strategii, zarządzania oraz wdrożeń systemów IT dla największych firm w Polsce i za granicą. Przez kolejne lata związany z branżą ubezpieczeń na życie, pełniąc rolę Dyrektora IT w firmach Nordea TUnŻ i PTE, AXA Polska oraz Prudential Polska. Następnie odpowiadał za całość usług IT realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej Neuca. Zarządzał rozwojem systemów IT w Ministerstwie Cyfryzacji realizując Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz studiów MBA na tej samej uczelni.

  Bartłomiej Kołodziejczyk,
 • Rafał Wyszewski urodzony w Gdańsku 27 września 1976, odbył studia magisterskie na uniwersytecie w Nantes we Francji. Po współpracy dla Peugeot Citroen Automobiles, przeszedł do filii logistycznej GEFCO w Polsce. Gdzie bardzo szybko osiągnął stanowisko Managera IT oraz potem Dyrektora IT w 2012 roku. Tam między innymi uczestniczył w 2001 roku we wdrożeniu systemu SAP moduł MM dla magazynu części zamiennych, jako projekt pilotażowy dla innych magazynów w Europie. Kluczową rolę odegrał w budowie infrastruktury informatycznej grupy GEFCO dla ponad 14 oddziałów w Polsce, w krajach Bałtyckich i na Ukrainie. Gdzie wprowadzał różne innowacje jak np. połączenie WIFI Point to Point pomiędzy oddziałami, oraz wprowadzenie technologii VPN zamiast rozwiązań typu FrameRelay czy ISDN. W 2009 wdrożył w grupie pierwszą chmurę prywatną opartą na Citrix XenServer. Powalając na sześciokrotne zmniejszenie ilości serwerów fizycznych. Od 2006 skutecznie wspierał komunikacje z klientami oraz użytkownikami wewnętrznymi poprzez samodzielne wdrażanie całości rozwiązań E-Commerce oraz Intranetu. Doprowadził do zmian organizacyjnych technicznych i biznesowych które pozwoliły firmie GEFCO POLSKA wprowadzić rozwiązania B2B WebOrder oraz Mobilny Tracking jako jedna z pierwszych firm logistycznych na rynku. Artykuł na ten temat jego autorstwa pojawił się w EuroLogistic 30.08.2012 „GEFCO na zielono i elektronicznie”. Parę miesięcy później GEFCO Polska otrzymuje złotą statuetkę Operator Logistyczny Roku 2012. Kolejnym sukcesem jest w dużym stopniu wyparcie dokumentów papierowych na korzyść ich braci elektronicznych, poprzez w dużym stopniu autorski system do obiegu dokumentów w tym faktur, który praktycznie całkowicie automatyzował dekretacje i walidacje faktur. Pozwoliło to firmie przesunąć połowę kadr z administracji na stanowiska operacyjne. Dopracowanie polityki bezpieczeństwa informacji i osobiste zaangażowanie w jej wdrożenie pozwoliło firmie uzyskać certyfikat AEO Full jako setna firma na Mazowszu. Przez lata kierowania IT, firma GEFCO zyskała i wdrożyła najnowocześniejsze formy zarządzania takie jak ITIL, BPMN, zarządzanie projektami według metodyki Prince II potem Agile. Oraz ISO9001, LEAN, KAISEN, OBEYA, i 5S. We większości tych wdrożeń Rafał Wyszewski był motorem tych zmian. W 2015 Rafał Wyszewski przeszedł do koncernu PKN ORLEN S.A. jako kierownik Projektów IT. Gdzie wdrażał metodykę zarządzania projektami AGILE/SCRUM, oraz wdrożył największą Hurtownie Danych\BI w Europie opartą na rozwiązaniach SAS do celów analiz paragonowych. Co pozwala ORLENowi określać z jaką misją zakupową przybywają klienci na stacje, po jakie produkty będą sięgać jako kolejny produkt, i co się najlepiej sprzedaje z danym produktem gastronomicznym, sklepowym czy paliwowym, oraz jakiego profilu klienta dotyczy ten zakup. W Orlenie też podjął inicjatywę budowy organizacji dzielącej się wiedzą opartą o narzędzia informatyczne typu Sharepoint. W 2016 roku został zwerbowany przez firmę Gourmet Foods Sp. z o.o. jako Dyrektor IT. Gdzie przeprowadził głęboką restrukturyzacje infrastruktury IT, z użyciem najnowocześniejszych rozwiązań opartych o rozwiązania sieciowe PaloAlto, wirtualizacje Hyper-V, Azure AD, Office365 oraz Microsoft Reporting Services oraz Power BI. Dzięki niemu nastąpiła migracji wszelkich narzędzi typu poczta czy intranet na platformę Office365, przy tym zainicjowanym przez niego zmianę organizacji na procesy i standardy operacyjne, oraz zarządzanie projektami Agile, które pozwalają na płynne zarządzanie zmianą. Wymiana i uzgodnienia danych pomiędzy systemami nabrała całkowicie innego znaczenia poprzez użycie szyny danych (Enterprise Service Bus) opartą o Webservice’y i platformę Mule. Rafał Wyszewski jest ojcem 2 dzieci i należy do stowarzyszenia rekonstrukcji historycznej GRH Routiers.

  Rafał Wyszewski, IT Director - Gourmet Foods Sp. z o.o.
 • W branży IT od 2000 roku. Jako Manager IT w Firmie Księgarskiej Jacek Olesiejuk informatyzował procesy kompletacji w magazynie wysokiego składowania, wdrożył system zarządzania jakością ISO 9001. W latach 2006-2009 w Ministerstwie Finansów odpowiadał za jakość Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK. Po przeniesieniu systemu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2009 odpowiada za budowę i rozwój systemów służących do rozliczania, monitorowania i obsługi projektów współfinansowanych przez UE. Obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zajmuje się utrzymaniem i rozwojem Centralnego Systemu Teleinformatycznego, dedykowanego do obsługi perspektywy finansowej 2014-20, zawierającego komponenty Business Intelligence i oferującego usługi oparte na web-services. Dla CST zaprojektował i wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. Specjalizuje się w zarządzaniu IT, zarządzaniu jakością i zarządzaniu projektami. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Audytorów ISACA oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

  Andrzej Kuzawiński, Naczelnik Wydziału Centralnego Systemu Teleinformatycznego - Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji
 • Od 2009 roku związany z resortem spraw zagranicznych. Twórca i pierwszy Naczelnik Wydziału Reagowania na Incydenty Komputerowe BIT MSZ. Od 2012 roku Z-ca Dyrektora BIT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego a następnie od 2016 roku Dyrektor BIT MSZ. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
  Adam Szczurko, Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji - Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Dr hab. nauk prawnych, wicedyrektor Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego, profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Prawa Bezpieczeństwa w Instytucie Prawa i Administracji Obronnej na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W latach 1996-2010 pracowała jako prawnik m.in. w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Telewizji Polsat S.A. oraz w TVP S.A. Obecnie wicedyrektor instytucji zajmującej się digitalizacją i upowszechnianiem dziedzictwa audiowizualnego, w tym dziedzictwa filmowego. Jako naukowiec prowadzi prace badawcze nad zagrożeniami bezpieczeństwa informacyjnego, rozwojem mediów elektronicznych, ochroną własności intelektualnej, procesami cyfryzacji i wpływem nowych technologii na rozwój państwa i sytuację prawną jednostki. Autorka książek i licznych artykułów, do których zaliczyć można takie pozycje jak: Prawo nowych technologii, Prawo bezpieczeństwa informacyjnego, Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, Informacja i informatyzacja w administracji publicznej, Prawo bezpieczeństwa kulturowego.
  Katarzyna Chałubińska - Jentkiewicz, Zastępca Dyrektora - Instytut Audiowizualny
 • W 2007 roku rozpoczął pracę w UPC. Do roku 2014 był odpowiedzialny za wdrożenia i rozwój systemów informatycznych. W latach 2015-2016 pełnił funkcję Dyrektora IT.  Od stycznia 2017, w ramach struktury T&I, pełnił funkcję Dyrektora odpowiedzialnego za rozwój i utrzymanie systemów logistycznych i zarządzania łańcuchem dostaw. Od grudnia 2017 pełni funkcję Dyrektora ds. Integracji IT. W latach 1993-1999 zajmował się projektowaniem i realizacją systemów informatycznych dla firm z branży budowlanej, energetycznej i przetwórstwa ropy naftowej. W latach 1999 - 2007 pracował w Agorze i odpowiadał za utrzymanie i rozwój systemów korporacyjnych (ERP, HR, BI, System Wydawniczy) oraz kierował zespołami HelpDesku i zakupów IT. Od roku 2007 pracuje w UPC Polska. Główną pasją Pawła jest strzelectwo sportowe. W wolnym czasie Paweł zajmuje się także programowaniem i pogłębianiem wiedzy historycznej, szczególnie tej dotyczącej II wojny światowej.

  Paweł Ślepowroński, IT Integration Director - UPC
 • Head of Business Intelligence & Big Data Development. Odpowiedzialny za rozwój środowiska Business Intelligence oraz Big Data w T-Mobile PL. Z tematyką Business Intelligence związany od ponad 15 lat wdrażając szereg innowacyjnych rozwiązań przekształcających standardowy Business Intelligence w rozwiązanie zapewniające firmie możliwość budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Specjalizuje się w planowaniu strategicznym oraz wdrażaniu rozwiązań analityki biznesowej i operacyjnej zapewniającej firmie osiąganie zdefiniowanych celów biznesowych: The Next Generation of Business Intelligence (BI Architecture & Processes, Near-Real-Time Data Warehousing, Advanced Analytics & Mobile BI a teraz BigData). Absolwent Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Zarządzania i Marketingu oraz Master of Business Administration w ALK.

  Mirosław Deja, Dyrektor IT - T-Mobile Polska S.A.
 • Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Od 2000 r. pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie przeszła ścieżkę służbową od głównego specjalisty do zastępcy dyrektora departamentu. W sposób istotny współuczestniczyła w budowie od podstaw Elektronicznej Księgi Wieczystej, począwszy od stworzenia zasad digitalizacji ksiąg papierowych i funkcjonowania rejestru, poprzez opracowanie aktów prawnych sankcjonujących te zagadnienia, a skończywszy na nadzorowaniu wdrożeń na terenie całego kraju, prowadzonych z sukcesem przy wykorzystaniu funduszy pozabudżetowych (PHARE, NMF, POIG). Współtworzyła ponadto i nadzorowała budowę oraz wdrażanie systemu informatycznego w sposób kompleksowy wspierającego prace sekretariatów sądów wieczystoksięgowych, w tym m.in. rejestrację i dekretację spraw oraz obsługę wysyłki poczty. Od 2010 r. rozpoczęła pracę na stanowisku zastępcy dyrektora w Departamencie Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W czasie jej pracy zawodowej w tej instytucji, Departament wybudował nowoczesne centrum przetwarzania danych obsługujące systemy informatyczne, wykorzystywane zarówno w Ministerstwie, jak i w ponad ośmiu tysiącach jednostek nadzorowanych przez resort, jako również umożliwiono pełną rejestrację przez Internet osób bezrobotnych i poszukujących pracy, dokonano znacznego liftingu Centralnej Bazy Ofert Pracy, dzięki której udostępniane są przez Internet oferty pozyskiwane przez wszystkie krajowe urzędy pracy, przygotowano narzędzia informatyczne wspierające realizację programu 500+, wnioskowanie o Kartę Dużej Rodziny, a także prowadzenie postępowań w sprawach dot. zatrudniania cudzoziemców. W latach 2011-2015 pełniła rolę specjalisty ds. jakości w prowadzonych przez MRPiPS w ramach POIG i zakończonych z sukcesem projektach „Emp@tia – platforma komunikacyjna zabezpieczenia społecznego” oraz „System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych, certyfikowany spersonalizowaną, bezpieczną Kartą Dużej Rodziny”.

  Dorota Dołkowska, Z-ca Dyrektora Departament Informatyki - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Grażyna Kuśmirek – Od 12 lat zawodowo związana z obszarem IT na stanowiskach managerskich w Resorcie Finansów, jako naczelnik Wydziału Informatyki oraz zastępca dyrektora Izby Administracji Skarbowej a obecnie zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Finansów. Z informatyką związana jest od ponad 20 lat. Poza pracą w administracji państwowej posiada również doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca w szkołach średnich i uczelniach wyższych o kierunkach związanych z informatyką. Posiada certyfikaty w zakresie metodyki zarządzania projektami Prince2 Foundation, ITIL Foundation, audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i projektanta zabezpieczeń sieci teleinformatycznych Mężatka, ma dwoje dzieci. Jej pasją jest podróżowanie.

  Grażyna Kuśmirek, Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji, Ministerstwo Finansów
 • 10 lat w zarządzaniu – od projektów rozwojowych i badawczo-rozwojowych poprzez wdrażanie aplikacji (rozwiązania typu BI, ERP, CRM, workflow) do strategicznych programów biznesowych (transformacje do technologii cyfrowych, zmiany w organizacji, Business Process Automation, Machine Learning) – przy zastosowaniu różnych metodologii projektu. 9 lat w dostarczaniu rozwiązań, ulepszaniu procesów lub zarządzaniu zmianą w branży motoryzacyjnej i logistycznej (FMCG, wynajem, leasing finansowy, telematyka, zarządzanie flotą). Nowoczesny manager, organizator polityki i strategii IT „szytych na miarę” – wykorzystujących nowoczesne technologie, wspierających biznes. Lider cyfrowej transformacji w Fraikin CEE.
  Marcin Basaj, Dyrektor IT, Fraikin
 • Wcześniej przez 12 lat pracowała w HP (obecnie DXC Technology) w dziale usług IT, ostatnie 4 lata pełniąc funkcję managera organizacji rozwoju i wsparcia usług aplikacyjnych. Zarządzała ponad 100-osobowym zespołem technicznym dostarczającym projekty dla portfolio kilkunastu klientów globalnych i regionalnych. Równolegle prowadziła dla klientów projekty transformacji organizacji IT do modelów zwinnych (Scaled Scrum, SAFe). Od początku kariery zawodowej jest związana z IT. Pierwsze szlify zdobywała w Comarchu jako analityk systemowy, potem w HP jako architekt rozwiązań logistycznych i sprzedażowych SAP, a następnie kierownik projektów i manager zespołu zapewnienia jakości. Ukończyła SGH na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Prywatnie zamężna, mama 2 synów w wieku szkolnym, pasjonatka sportów zimowych i aktywnego spędzania czasu na wolnym powietrzu.
  Małgorzata Jaworska, Dyrektor Departamentu IT, CIO Departament IT - LINK4
 • Piotr Albrecht, Dyrektor Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Agent zmiany, ponad 10 letnie doświadczenie zdobywał w międzynarodowych organizacjach sektora usługowego oraz w sektorze bankowym. Realizował inicjatywy z zakresu budowania kultury procesowej, doskonalenia, optymalizacji i projektowania procesów biznesowych, zwiększania efektywności operacyjnej, a także robotyki. Nadzorował portfolio projektów i programów organizacyjnych. Obecnie kieruje departamentem zajmującym się doskonaleniem i architekturą procesów, zarządzaniem procesowym oraz wdrażaniem rozwiązań Business/Robotic Process Automation.

  Wojciech Szremski, Dyrektor Departamentu Automatyzacji i Optymalizacji Procesów - Eurobank
 • Aktualnie odpowiedzialny za obszar IT w Media Markt Saturn Holding Polska, gdzie przeprowadził głęboką zmianę sposobu funkcjonowania IT celem lepszego wsparcia strategii biznesowej. Jednocześnie uczestniczy w procesie transformacji globalnego sposobu funkcjonowania IT w Grupie. W latach 2012-2015 odpowiadał za stworzenie, a następnie realizację strategii IT w PLL LOT S.A. współtwórca sukcesu związanego z zastosowaniem przy budowie strony internetowej Polskich Linii Lotniczych LOT oraz przy tworzeniu aplikacji na smartfony i tablety technologii tzw. Cloud Computing. LOT był jedną z pierwszych linii lotniczych na świecie, która skorzystała z tej metody, co docenił magazyn Computerworld, który uhonorował polskiego przewoźnika w konkursie „Best in Cloud”. Laureat Diamentu CIO „Strażnik Transformacji” w roku 2014 za realizację programu restrukturyzacji obszaru IT w PLL LOT. Kilkukrotnie tworzył, a następnie stawał na czele Centrów Usług Wspólnych oraz Global Delivery Center w takich organizacjach jak Polska Grupa Energetyczne w latach 2009-2011, Ciech w latach 2004-2007, czy Ciber w latach 2016-2017. W wielu organizacjach przeprowadził zmiany i restrukturyzacje funkcji IT osiągając wymierne efekty ekonomiczne i jakościowe. Opracował i kilkukrotnie wdrożył - w celu optymalizacji rozwiązań IT oraz podnoszenia efektywności kosztowej świadczenia usług informatycznych – usługowy model współpracy IT z jednostkami biznesowymi (w tym katalog usług oraz umowy SLA wraz ze stosownymi parametrami świadczenia usług). Odpowiadał również za realizację programów i projektów informatycznych w tym z zakresu rozwiązań klasy ERP. Posiada również doświadczenie z pracy po drugiej stronie – u integratorów rozwiązań informatycznych. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Zarządzanie i Marketing, w roku 2004 uzyskał dyplom MBA w Centrum Kształcenia Managerów przy Uniwersytecie Warszawskim, zaś w latach 2001 – 2004 uzupełniał swoją wiedzę w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych i Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

  Krzysztof Jarosz, Dyrektor IT - MediaMarktSaturn Polska
 • Absolwentka kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu interdyscyplinarnymi projektami IT oraz kierowaniu zespołami tworzącymi i sprzedającymi rozwiązania informatyczne. Jest praktykiem w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych. Zajmowała kierownicze stanowiska w sektorze usług IT dla bankowości oraz usług pocztowych. W Ministerstwie Cyfryzacji od lutego 2017r. koordynuje i nadzoruje projekty IT dotyczące rozwoju systemów i aplikacji, w szczególności odpowiada za realizację projektów „e-Zamówienia – Elektroniczne zamówienia publiczne” i „e-Doręczenia – Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce”.

  Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów - Ministerstwo Cyfryzacji
 • Od 15 lat zawodowo związany z Biurem Podróży ITAKA, obecnie największym organizatorem turystyki w Polsce, laureatem licznych branżowych wyróżnień. Do jego obowiązków jako Dyrektora IT należy budowanie i realizacja strategii IT oraz rozwój biznesu online. Kieruje wdrożeniami kluczowych systemów informatycznych w obszarach m.in. ERP, CRM, Call Center oraz BI. Odpowiada za implementację i rozwój aplikacji eCommerce wykorzystywanych przez klientów Itaki. Za swoje największe osiągniecie uważa stworzenie zespołu, który składa się z wysoko wykwalifikowanych, zorientowanych biznesowo specjalistów IT. Pasjonuje się wpływem nowoczesnych technologii na nasze życie oraz funkcjonowanie firm. Otwarty na zmiany, w których przede wszystkim stara się dostrzegać i wykorzystywać nowe możliwości. W 2017 roku wyróżniony tytułem Digital Excellence Leader przyznawanym przez CIONET Polska.

  Arkadiusz Olchawa, Dyrektor IT - Nowa Itaka Sp. z o.o.
 • Dyrektor operacyjny w CBRE Corporate Outsourcing w Warszawie i członek lokalnego zarządu operacyjnego. Zarządza funkcjami wsparcia dla biznesu: HR, Administracja, Audit, Dział Doskonalenia Procesów Biznesowych, obszarami Zarządzania Ryzykiem i Ciągłością działania oraz odpowiada za CSR i komunikację w organizacji. Na co dzień współpracuje z wewnętrzną niezależną organizacją Technologiczną i IT, odpowiadając przed swoim biznesem za rezultaty tej współpracy. Jest również odpowiedzialna za obszary zarządzania Capexem, w tym projektami mającymi na celu rozwój biznesu. Przez ostatnie dwa lata pracowała m.in. nad projektem CBRE House, nowoczesną przestrzenią biurową (~7,500 m2) na Mokotowie otworzoną dla pracowników na początku tego roku. Nowe pięknie zaprojektowane biuro mieści 750 osób i szczyci się niesłabnącym zadowoleniem pracowników, co daje największą satysfakcję z osiągniętego celu.

  Elżbieta Solińska, Dyrektor operacyjny - CBRE Corporate Outsourcing
 • Od 2009 roku związany z resortem spraw zagranicznych. Twórca i pierwszy Naczelnik Wydziału Reagowania na Incydenty Komputerowe BIT MSZ. Od 2012 roku Z-ca Dyrektora BIT ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego a następnie od 2016 roku Dyrektor BIT MSZ. Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
  Maciej Glapa, managing director - Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Sponsorzy

nullSPONSOR SREBRNY

Partner Merytoryczny

null

Główni Patroni medialni

null

Poprzednie edycje

null

Poniżej prezentujemy relację z poprzednich edycji Gali IT Future Awards oraz konkursu Liderzy IT.

RejestracjaRejestrując się na wydarzenie wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie Innovative Group Sp. z o.o. i wykorzystywanie ich dla celów organizacji wydarzenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz 926, ze zm.)
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych teleadresowych, w tym adresu e-mail do celów marketingowych oraz udostępnienie ich przez organizatora firmom partnerskim wydarzenia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Na Galę IT Future Awards, można się rejestrować wypełniając powyższy formularz.

Udział w Gali jest płatny. Opłata bez zaproszenia VIP wynosi 390 zł netto+VAT.
W przypadku rejestracji z zaproszeniem VIP, w polu „Skąd…” proszę wpisać „Zaproszenie VIP”. Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu, przyjmujemy do dnia 5 września 2018.

* W ramach opłaty rejestracyjnej w targach, Wystawcy otrzymują jednoosobową kartę wstępu.

Lokalizacja

null

Wydarzenie odbędzie się w dniu 19 września 2018

na

STADIONIE PGE NARODOWYM
Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

Stadion Narodowy położony jest w bliskiej odległości od centrum Warszawy. Jest to niezaprzeczalnie sportowa wizytówka miasta i znany punkt spotkań związanych nie tylko z tą dziedziną. Nowoczesny, przestronny obiekt z wydzieloną częścią biznesową wytworzy miłą i przyjemną atmosferę w trakcie wydarzenia.